Wavelight giới thiệu hệ thống Laser excimer 1,000Hz mới

NEW ORLEANS — Hãng Wavelight AG giới thiệu hệ thống Laser excimer mới model Concept System 1000 với tần số 1,000Hz.

Hệ thống này có bước sóng test là 1,000Hz nó có khả năng phẫu thuật rất nhanh, chỉ mất 1 giây để phẫu thuật lấy đi 1D tại vùng điều trị 6.5mm. Như vậy một mắt bị cận 5D chẳng hạn thì thời gian phẫu thuật chỉ mất 5 giây.


Theo Dr Mario Kafke, là một người chuyên nghiên cứu phát triển hệ thống laser mới, hệ thống này ngoài tốc độ điều trị cực nhanh nó còn có hệ thống theo dõi mắt lý tưởng và phần mềm hoàn chỉnh đo các thông số từ hệ thống máy chủ. Hệ thống này có công nghệ theo dõi mắt được gọi là công nghệ theo dõi TRUNG TÂM ĐỈNH (apex center tracking) , công nghệ này cho phép theo dõi đỉnh trung tâm nhanh và dễ dàng.

Lợi ích của hệ thống này là kết quả mổ giác mạc mịn hơn, kết quả này đã được Mr Kafke báo cáo tại Viện Hàn Lâm Nhãn Khoa Hoa Kỳ.

Dr Nguyễn Văn Mích

American Academy of Ophthalmology 2007

· Modified DSAEK technique reduces endothelial cell loss
OSN SuperSite Top Story 11/16/2007
· AMO launches ultrasound add-on for WhiteStar phaco system
OSN SuperSite Breaking News 11/16/2007
· Alcon launches aspheric version of AcrySof ReSTOR, new micro-coaxial system
OSN SuperSite Breaking News 11/16/2007

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008