Specific Immunity, Antibodies

Clip về miễn dịch kháng thể đặc biệt
thời gian:
01:00


Read On 7 nhận xét

Glaucoma Surgery

clip video hướng dẫn phẫu thuật glaucoma , tăng nhãn áp
thời gian: 06:15

Read On 0 nhận xét

Neck and Cardiac Exam

Clip hướng dẫn kiểm tra cổ và tim mạch
thời gian: 08:49

Read On 1 nhận xét

Grooming

Clip hướng dẫn mặc đồ cho bệnh nhân
thời gian: 06:50
video on how to care of patient's grooming

Read On 0 nhận xét

Shoulder Exam

Clip hướng dẫn khám vai
thời gian: 08:37
Kathleen Carr, MD performs a full shoulder exam for the musculoskeletal program at the University of Wisconsin Department of Family Medicine.

Read On 0 nhận xét

Brachial Plexus Nerve Block

Clip về ngăn chặn đám rối nhánh thần kinh
thời gian: 02:26
This block is a good one for me.

Read On 1 nhận xét

ultrasound guided central venous catheter placement

Clip siêu âm hướng dẫn đặt tĩnh mạch trung tâm
thời gian: 10:46
instructional video discussing ultrasound guided central venous catheter placement

Read On 1 nhận xét

Neuroanatomy Tutorial 34 (Motor Pathway)

Clip về giải phẫu đường thần kinh
thời gian: 03:09
Motor Pathway

Read On 0 nhận xét

All-on-4 Nobel Guide Implant Surgery with Immediate Temporization

Clip hướng dẫn về đặt implant trong cấy ghép răng
thời gian: 05:42
All-on-4 Nobel Guide Implant Surgery.

Read On 0 nhận xét

Laparoscopic Liver Resection: Right Lobectomy

Laparoscopic Liver Resection: Right Lobectomy
07:15
Laparoscopic right hepatic lobectomy for 5 cm hepatoma

Read On 0 nhận xét

Liên kết

Người theo dõi

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008