BabyCheck

ẢnhSá»�.net ~ Bạn hãy click và o đây để thay đổi kÃch cỡ ảnh

Hệ thống tính điểm BabyCheck dùng để phân loại mức độ bệnh cho trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi. Nó giúp phân nhóm những trẻ có nguy cơ cao cần phải chăm sóc đặc biệt, nhóm trẻ bệnh nhẹ và nhóm trẻ khoẻ mạnh.

Đây là phần mềm miễn phí thuộc Dự án Thuật toán Y khoa do MEDISOFT thực hiện.

1/ [Download BabyCheckSetup.exe] (325Kb) hoặc [Download BabyCheckSetup.exe] và cài đặt chương trình .

2/ Để chạy được chương trình , cần có Flash Player 7.0 cài sẵn trên PC. Nếu chưa có, [DownloadInstallFlashPlayer7AX.exe] (535 Kb) hoặc
[DownloadInstallFlashPlayer7AX.exe] và chạy chương trình này để cài đặt .

Trích từ http://medisoft.com.vn

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008