Bài giảng kí sinh trùng

Kí sinh trùng : vi sinh vật sống suốt đời hay một phần đời ăn bám, phụ thuộc vào một cơ thể cuả loài khác và làm tổn hại cho cơ thể này về mặt sinh học. KST sống trên mặt da, trong nội bì, trong các hốc tự nhiên, trong máu, các nội tạng. Các KST hút máu đồng thời tiết ra độc tố ức chế hệ thống sinh huyết, gây quá mẫn. KST là những tác nhân gây nhiều bệnh, là một đối tượng rất quan trọng của y học và thú y học nhiệt đới…

Dưới đây là nguồn tài liệu rất hay về kí sinh trung của bộ môn Kí sinh trùng – Đại học Quân Y . Bộ tài liệu này cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quát cũng như khá sâu sác về kí sinh trùng . Đồng thời , bộ tài liệu còn cung cấp cho các bạn những hình ảnh đẹp và quí giá …


Đại cương ký sinh trùng.pdf

Đại cương đơn bào – amip – trùng lông.pdf

Trùng bào tử.pdf

Trùng roi Thìa và Trùng roi âm đạo.pdf

Đại cương giun sán – giun đũa – giun tóc – giun kim.pdf

Giun Móc.pdf

Giun chỉ - Giun soắn – Giun lạc chủ.pdf

Sán lá gan nhỏ.pdf

Sán lá phổi .pdf

Sán lá gan lớn.pdf

Sán máu.pdf

Sán dây lợn – Sán dây bò – Sán nhái.pdf

Đại cương nấm.pdf

Nấm da.pdf

Nấm men và nấm nội tạng.pdf

Đại cương chân đốt.pdf

Lớp Nhện.pdf

Muối.pdf

Đặc điểm sinh học ký sinh trùng sốt rét.pdf

Bệnh sốt rét.pdf

Ký sinh trùng Sốt rét kháng thuốc.pdf

Trích từ http://bacsihoasung.wordpress.com/category/data-medical/y-h%E1%BB%8Dc-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-data-medical-6/

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008