Bài giảng PTNS Căn bản

Tuyển tập các bài giảng phẫu thuật nội soi cơ bản


1. TỔNG QUAN VỀ PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG
Giảng viên: GS.TS.BS Nguyễn Ðình Hối
Download
(171 Kb)

2
. NỘI SOI Ổ BỤNG CHẨN ĐOÁN
Giảng viên: ThS.BS Nguyễn Trung Tín
Download


3
. HƯỚNG DẪN THỰC TẬP THÙNG TẬP
Giảng viên: BS. Lê Quan Anh Tuấn
Download


4. DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ DÙNG TRONG PTNS
Giảng viên: KS Đoàn Anh Tuấn
Download (8.3 Mb)

5. DỤNG CỤ SỬ DỤNG TRONG PTNS
Giảng viên: TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc
Download
*

6. KHÂU CỘT TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI
Giảng viên: PGS.TS.BS Nguyễn Tấn Cường
Download


7. ĐÁNH GIÁ SIÊU ÂM TRƯỚC VÀ TRONG MỔ TRONG CẮT TÚI MẬT NỘI SOI
Giảng viên: BS Nguyễn Quang Thái Dương
Download *


8. CÁC NGUYÊN TẮC CHỌN VỊ TRÍ TROCAR TRONG PTNS
Giảng viên: BS Nguyễn Hữu Thịnh
Download
*

9. ĐẶT TROCAR VÀ CÁC BIẾN CHỨNG
Giảng viên: TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc
Download


10. CÁC DẠNG ĐỘNG MẠCH TÚI MẬT ỨNG DỤNG TRONG PTNS
Giảng viên: BS Lê Quan Anh Tuấn
Download


11. CÁC PHƯƠNG TIỆN CẮT ĐỐT NỘI SOI
Giảng viên: BS Lê Quan Anh Tuấn
Download *


12. PHẪU THUẬT CẮT TÚI MẬT QUA NỘI SOI
Giảng viên: BS Lê Quan Anh Tuấn
Download


13. CẮT RUỘT THỪA QUA NỘI SOI
Giảng viên: PGS.TS.BS Đỗ Trọng Hải
Download

14. CHỤP HÌNH ĐƯỜNG MẬT TRONG MỔ
Giảng viên: TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc
Download *


15. BỘC LỘ PHẪU TRƯỜNG TRONG PTNS
Giảng viên: BS Trần Công Duy Long
Download *


16. KHÂU THỦNG DẠ DÀY TÁ TRÀNG QUA NỘI SOI
Giảng viên: PGS. TS.BS Đỗ Đình Công
Download


17. PHẪU THUẬT NỘI SOI TRÊN NGƯỜI LỚN TUỔI
Giảng viên: BS Lê Văn Quang
Download *


18. NHỮNG KHÓ KHĂN THƯỜNG GẶP TRONG PTNS VÀ XỬ LÝ
Giảng viên: Ts.BS. Đặng Tâm
Download

19. TỔNG QUAN PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC

Giảng viên: PGS.TS. BS Đỗ Kim Quế
Download *


20. TỔNG QUAN PHẪU THUẬT NỘI SOI TIẾT NIỆU

Giảng viên: BS. Nguyễn Hoàng Đức
Download

21. TỔN THƯƠNG ĐƯỜNG MẬT TRONG CẮT TÚI MẬT NỘI SOI
Giảng viên: TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc
Download *

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008