Medical Vision đơn giản mà hiệu quả

Một chương trình giúp mọi người học giải phẫu người hiệu quả hơn . Medical Vision đơn giản mà hiệu quả . Được thiết lập dựa trên ngôn ngữ html và Flash đem lại cho sinh viên y cảm giác rất pro . Hình ảnh giải phẫu khá đẹp và ấn tượng , tiếng anh là ngôn ngữ chủ đạo trong việc chú thích . Tuy nhiên , đó không hẳn là một sự khó khắn đối với sinh viên Việt Nam ,trái lại lại là một cơ hội để mọi người học được nhiều hơn về từ vựng tiếng anh chuyên ngành y khoa .

Hãy Download và cảm nhận !

Medical Vision (Download)

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008