Một số bài giảng chống độc dành cho sinh viên

Điều trị ngộ độc cấp và quá liều ma túy.pdf (65.55 KB)

Ngộ độc cá nóc.pdf (75.6 KB)

Ngộ độc cấp Barbituric.pdf (108.18 KB)

Ngộ độc khí CO.pdf (106.01 KB)

Ngộ độc Ma túy Opioid.pdf (96.22 KB)

Ngộ độc phospho hữu cơ.pdf (122.31 KB)

Ngộ độc Quinine.pdf (68.54 KB)

Ngộ độc rượu.pdf (56.19 KB)

Ngộ độc thực phẩm.pdf (147.5 KB)

Ngộ độc thuốc gây nghiện.pdf (67.46 KB)

Ngộ độc thuốc trừ sâu neirestoxin.pdf (76.39 KB)

Ngộ độc thuốc và hóa chất gây co giật.pdf (109.45 KB)

Rửa dạ dày trong ngộ đọc cấp.pdf (98.59 KB)

trích từ http://bacsihoasung.wordpress.com/2008/05/20/mot-so-bai-giang-chong-doc/

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008