Atlat giải phẫu người ( Frank H. Nette )

Nếu như bạn nào đó thiếu tiền mua Atlat nhưng lại thừa thời gian để ngồi download ảnh thì đât là một kho tàng rất có ích cho các bạn.

1. Giải phẫu đầu mặt cổ [ PDF ]
Tập ảnh Đầu mặt cổ có chú thích [ Download ]
Tập ảnh Đầu mặt cổ không có chú thích [ Download ]

2. Giải phẫu Lưng tủy gai [ PDF ]
Tập ảnh giải phẫu lưng tủy gai chú thích và ko chú thích [ Download ]

3. Giải phẫu ngực [ PDF ]
Tập ảnh giải phẫu ngực có chú thích [ Download ]
Tập ảnh giải phẫu ngực không có chú thích [ Download ]

4. Giải phẫu bụng [ PDF ]
Tập ảnh giải phẫu bụng có chú thích [ Download ]
Tập ảnh giải phẫu bụng không có chú thích [ Download ]

5. Giải phẫu chậu hông và đáy chậu [ PDF ]
Tập ảnh giải phẫu chậu hông và đáy chậu [ Download ]

6. Giải phẫu chi trên [ PDF ]
Tập ảnh giải phẫu chi trên có chú thích [ Download ]
Tập ảnh giải phẫu chi trên không có chú thích [ Download ]

7. Giải phẫu chi dưới [ PDF ]
Tập ảnh giải phẫu chi dưới có chú thích [ Download ]
Tập ảnh giải phẫu chi dưới không có chú thích [ Download ]

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008