Bài giảng Phẫu thuật nội soi Niệu

Tuyển tập các bài giảng nội soi niệu khoa
bộ môn Niệu ĐH Y Dược Tp.Hồ Chí Minh

1. LỊCH SỬ PHẪU THUẬT NỘI SOI NIỆU
Giảng viên:
TS.BS Từ Thành Trí Dũng
Download

2. CÁC DỤNG CỤ TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI NIỆU

Giảng viên:TS.BS Từ Thành Trí Dũng
Download

3. KỸ THUẬT TẠO KHOANG SAU PHÚC MẠC TRONG PTNS NIỆU
CÁC ĐƯỜNG TIẾP CẬN HỆ TIẾT NIỆU TRONG PTNS
Giảng viên: PGS.
TS.BS Trần Lê Linh Phương
Download

4.
CÁC BIẾN ĐỔI CỦA CƠ THỂ TRONG BƠM HƠI PHÚC MẠC VÀ SAU PHÚC MẠC
Giảng viên:
ThS.BS Nguyễn Anh Tuấn
Download -

5.
SOI BÀNG QUANG VÀ CÁC THỦ THUẬT THỰC HIỆN QUA SOI BÀNG QUANG
Giảng viên: PGS
.TS.BS Trần Lê Linh Phương
Download

6. KỸ THUẬT KHÂU CỘT TRONG PTNS
Giảng viên: TS.BS Nguyễn Văn Ân
Download -

7. THEO DÕI BỆNH NHÂN TRƯỚC VÀ SAU PTNS NIỆU
Giảng viên: ThS.BS Nguyễn Hoàng Đức
Download

8. CHIẾN LƯỢC ĐIỀU TRỊ SỎI NIỆU BẰNG CÁC BIỆN PHÁP ÍT XÂM HẠI
Giảng viên: TS.BS Nguyễn Tuấn Vinh
Download

9.
KỸ THUẬT TÁN SỎI NIỆU QUẢN
Giảng viên:TS.BS Nguyễn Tuấn Vinh
Download

10.
TAI BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI NIỆU
Giảng viên:TS.BS Từ Thành Trí Dũng
Download

11.
PTNS SAU PHÚC MẠC LẤY SỎI NIỆU QUẢN
Giảng viên:ThS.BS Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng
Download -

12.PHẪU THUẬT CẮT THẬN NỘI SOI
Giảng viên: ThS.BS Nguyễn Hoàng Đức
Download

13.CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NANG THẬN
Giảng viên: TS.BS Nguyễn Văn Ân
Download -

14.
PTNS SAU CẮT CHỎM NANG THẬN
Giảng viên: TS.BS Nguyễn Văn Ân
Download

15.GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ HỆ TIẾT NIỆU
Giảng viên: PGS.TS.BS Phạm Văn Bùi
Download

16.
PHẪU THUẬT CẮT THẬN NỘI SOI TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP PHỨC TẠP
Giảng viên: ThS.BS Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng
Download

17.PHẪU THUẬT CẮT TUYẾN THƯỢNG THẬN NỘI SOI
Giảng viên: ThS.BS Ngô Xuân Thái
Download

18.
PTNS NIỆU VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA ROBOT
Giảng viên: ThS.BS Nguyễn Hoàng Đức
Download

19.
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ PHÌ ĐẠI TUYẾN TIỀN LIỆT
Giảng viên: PGS.TS.BS Trần Ngọc Sinh
Download

20.CẮT ĐỐT NS TUYẾN TIỀN LIỆT QUA NGÃ NIỆU ĐẠO
Giảng viên: PGS.TS.BS Trần Ngọc Sinh
Download

21.
PHẪU THUẬT MỔ MỞ LẤY SỎI THẬN VÀ SỎI NIỆU QUẢN
Giảng viên: TS.BS Vũ Hồng Thịnh
Download

2
2.PHẪU THUẬT CẮT THẬN GHÉP NỘI SOI
Giảng viên: PGS.TS.BS Trần Ngọc Sinh
Download

23.ĐIỀU TRỊ PHÌ ĐẠI TUYẾN TIỀN LIỆT BẰNG CÁC BIỆN PHÁP
ÍT XÂM HẠI
Giảng viên: PGS.TS.Bs Trần Ngọc Sinh
Download

http://phauthuatnoisoi.com/ptns/?655=5&658=51&657=264&654=4

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008