Bệnh tim bẩm sinh

Còn ống động mạch

Bệnh này được đặc trưng bởi 1 tiếng thổi liên tục, nghe rõ nhất ở khoảng liên sườn 2 trái. Tiếng thổi bắt đầu từ tiếng thứ nhất, mạnh dần lên trong kì tâm thu, đến tiếng thứ 2 , sau đó nhỏ dần trong kì tâm trương.

Trường hợp còn ống động mạch có luồng thông lớn, tăng áp lực động mạch phổi, ngoài tiếng thổi liên tục ta có thể nghe T2 mạnh và tách đôi nghịch thường. Đặc biệt ở mỏm tim có tiếng rung tâm trương do tăng lưu lượng.

Đôi khi, còn ống động mạch ở người lớn, nghe tim lúc nghỉ tiếng thổi này ngắn, dường như là tiếng thổi tâm thu; nhưng khi gắng sức thì tính chất liên tục của tiếng thổi lại xuất hiện.

Thông liên thất

Bệnh này được đặc trưng bởi 1 tiếng thổi chiếm hết toàn bộ thì tâm thu, cường độ thường mạnh và mạnh lên giữa thì tâm thu, âm sắc thô ráp. Trên tâm thanh đồ thổi tâm thu có dạng hình thoi, nghe rõ nhất ở khoảng liên sườn 3-4 trái cạnh bờ ức.

Trong trường hợp thông liên thất có luồng thông lớn, ta có thể nghe thấy ở mỏm tim tiếng rung giữa thì tâm trương do tăng luu lươg máu qua van 2 lá.

Thông liên nhĩ

Trong thông liên nhĩ ta thường nghe thấy 1 tiếng thổi tâm thu có cường độ vừa phải nghe rõ nhất khoảng liên sườn 2 trái do tăng lưu lượng máu qua lỗ van động mạch phổi. Kèm theo với tiếng thổi tâm thu là tiếng thứ 2 mạnh và tách đôi cố định.

Trong trường hợp thông liên nhĩ có luồng thông lớn, ta có thể nghe thấy tiếng rung tâm trương dọc bờ trái xương ức.

Tiếng thứ nhất trong thông liên nhĩ cũng có thể mạnh lên do tăng cường độ của thành phần van ba lá. Khi nghe ở liên sườn 4 sát bờ trái xương ức ta có thể thấy T1 mạnh, T2 tách đôi cố định và tiếng rung lưu lượng.

Hẹp van động mạch phổi

Dấu hiệu đặc trưng khi nghe tim trong hẹp van động mạch phổi là tiếng thổi tâm thu thô, mạnh nhất ở liên sườn 2 trái. Tiếng thứ 2 ở ổ nghe van động mạch phổi có thể mờ đi nếu hẹp vừa hoặc mất nếu hẹp khít.

Ta thường nghe thấy tiếng clíc tống máu động mạch phổi rõ nhất ở khoảng liên sườn 2-3 trái, mạnh lên khi thở ra.

Trong trường hợp hẹp khít, ta nghe thấy tiếng nhĩ phải dọc bờ trái xương ức ở liên sườn 4-5.
Tứ chứng Fallot

Trong trường hợp này ta nghe thấy tiếng thổi tâm thu rõ nhất ở khoảng liên sườn 3-4 trái do hẹp vùng phễu van động mạch phổi. Tiếng thổi này ngắn hơn tiếng thổi của hẹp động mạch phổi đơn thuần và có cường độ tùy thuộc mức độ hẹp.
Tăng áp động mạch phổi

Tăng áp động mạch phổi có thể tiên phát hoặc thứ phát sau 1 số bệnh tim bẩm sinh: còn ống động mạch, thông liên thất, thông liên nhĩ v.v…

Các dấu hiệu đặc trưng cho tăng áp động mạch phổi khi nghe ở ổ van động mạch phổi là :

-Tiếng T2 mạnh.

-Tiếng thổi tâm thu ngắn và thô.

-Tiếng clíc tống máu động mạch pgổi.

-Tiếng thổi tâm trương của hở van động mạch phổi cơ năng.

Sự thay đổi sớm nhất là tiếng T2 mạnh lên.

Khi áp lực động mạch phổi tăng cao, tiếng thổi liên tục nhẹ đi và T2 rất mạnh.

Khi áp lực động mạch phổi quá cao, chỉ nghe tiếng thổi tâm thu ngắn, thô, T2 mạnh.

Thêm vào đó là tiếng clíc tống máu động mạch phổi.

Đồng thời có thể xuất hiện tiếng thổi tâm trương, âm sắc cao do hở van động mạch phổi cơ năng.
Khi áp lực động mạch phổi quá cao dẫn đến suy thất phải: ta nghe thấy tiếng thổi tâm thu ở bên trái mũi ức do hở van 3 lá cơ năng.

Trích từ http://bacsihoasung.wordpress.com/2007/08/05/benh-tim-bam-sinh/

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008