Các hình ảnh về virus

Tên bài giảng: các hình ảnh về virus
Nguồn: http://baigiang.bachkim.vn
Ngày gửi: 2008-08-07 18:21:20
Người gửi: Bùi Thị Hiền
Dung lượng: 962.5 KB
Nội dung:

Phát hiện biến thể gene làm chậm quá trình phát bệnh HIV/AIDS

virus Tag

Virus cúm

Cấu trúc virus cúm A

Nguyên tắc tạo vaccine virus H5N1 tái tổ hợp và cơ chế loại bỏ độc tính ở gene HA của chủng virus cúm H

Virus sốt lở mồm long móng Virus bại liệt
(Foot and mouth disease virus)

Virus viêm gan D

Virus viêm gan E

Virus sốt xuất huyết Dengue (Dengue fever virus)

Virus viêm não Nhật Bản B (Japanese B Encephalitis virus)

Virus viêm gan C (HCV- Hepatitis C virus)
Cấu trúc paramyxovirus gây bệnh sởi

Viêm gan siêu vi B

5. Hình ảnh một số virus thông thường:
Kích thước Virus (1000nm= 1µm)

Họ Orthomyxoviridae

Virus cúm (Influenzavirus)

Virus cúm gia cầm H5N1 (HPAV- Highly pathogenic avian influenza)

Họ Paramyxoviridae

Virus quai bị (Mumps virus)

Virus sởi (Measles virus)

Họ Togaviridae Virus sởi Đức (Rubella virus)

Virus hợp bào hô hấp (RSV- Respiratory syncytial virus)

Họ Coranoviridae Virus SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)

Virus gây bệnh dại ( Rhabdovirus)

Họ Hepadnaviridae Virus viêm gan B (HBV- Hepatitis B virus)

Họ Picornaviridae (HAV- Hepatitis A virus)

Họ Flaviviridae Virus viêm gan C (HCV- Hepatitis C virus)

Virus viêm gan D (HDV- Hepatitis D virus)

Họ Togaviridae Virus viêm gan E ( HEV- Hepatitis E virus)

Virus sốt xuất huyết Dengue (Dengue fever virus)

Virus HIV (Human immunodeficiency virus)

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008