FluAid

FluAid là một phần mềm do các nhà lập trình của Chương trình Kiểm soát và Phòng chống bệnh tật Mỹ (CDC) tạo ra. Nó được thiết kế nhằm giúp đỡ những ngườI lập kế hoạch chuẩn bị cho dịch cúm sắp tớI bằng cách cung cấp các ước tính về tác động có thể xảy ra. FluAid chỉ cung cấp những ước tính về số trường hợp tử vong, nhập viện và bênh nhân ngoại trú do dịch cúm gia cầm. Phần mềm không thể miêu tả khi nào dịch bệnh xảy ra hoặc xảy ra như thế nào, cũng như không thể miêu tả cách thức dịch lây lan trong cộng đồng ra sao. Tác giả : CDC

[Download FluAid 2.0] (17.4 MB)

[Download HD sử dụng FluAid 2.0] (1.6 MB)

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008