HIV educator

anhso»�.net

Tác giả : Theresa London

Chương trình cung cấp những thông tin về HIV/AIDS . Được xây dựng dựa trên các tài liệu của Hội chữ thập đỏ Mỹ, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Mỹ.

[Download] (1.38Mb)

Trích từ http://medisoft.com.vn

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008