Một bộ phim hay về sản khoa (2) - Đỡ đẻ

Một video hay miêu tả chân thật quá trình vượt cạn của người mẹ , sự trào đời của một sinh linh bé bỏng trong cộng đồng loài người .

” Hãy xem và cảm nhận !”

  1. Obstetric.Operation.Dr.OnLy.OnE [bacsihoasung.wordpress.com].part1.rar
  2. Obstetric.Operation.Dr.OnLy.OnE [bacsihoasung.wordpress.com].part2.rar
  3. Obstetric.Operation.Dr.OnLy.OnE [bacsihoasung.wordpress.com].part3.rar
  4. Obstetric.Operation.Dr.OnLy.OnE [bacsihoasung.wordpress.com].part4.rar
  5. Obstetric.Operation.Dr.OnLy.OnE [bacsihoasung.wordpress.com].part5.rar

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008