Quản lý dược

Đây là chương trình Quản lý dược nâng cấp do BS Tô Hoàng Ân gởi tặng các bạn đồng nghiệp đang công tác tại tuyến y tế cơ sở. Chương trình giúp quản lý công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi. Để chạy được chương trình, PC cần cài đặt MS Access, font VNI-TIMES.

[Download qlduoc.zip] (1,5 Mb)

[Download bản nâng cấp: qlduoc.rar ] (1,5 Mb)

Tác giả : BS Tô Hoàng Ân

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008