Quản lý tiêm chủng

Hiện nay trên thị trường có trên dưới 20 loại vắc xin dịch vụ khác nhau . Chỉ định cho từng loại vắc xin tuỳ thuộc nhiều yếu tố như : Đặc điểm dịch tể , độ tuổi có nguy cơ cao … Nếu bạn đang phân vân không biết nên tiêm loại vắc xin nào , hoặc bạn có con cháu đang muốn tiêm một loại vắc xin nhưng không biết đến độ tuổi nào mới tiêm được , khoảng cách giữa các lần tiêm là bao lâu ? và đã tạo được miễn dịch bao nhiêu năm ? Đã tiêm đủ và đúng như lịch tiêm chưa ?

Hoặc bạn đang tiêm một loại vắc xin , nhưng đến ngày hẹn tiêm mũi tiếp theo thì lại quên , tiêm không đúng lịch tiêm chủng làm cho vắc xin không tạo được miễn dịch , hay phải huỷ bỏ mũi tiêm làm lại từ đầu . Hãy để chương trình QLTC quản lý việc tiêm chủng cho gia đình bạn . Chương trình không cần cài đặt. Chạy trên Win 2000 trở lên , có cài .Net FrameWork 2.0 , download file nén QLTC.rar , sau khi giải nén cho chạy file qltc.exe trong thư mục qltc , ct sẽ tự cấu hình registry để tự chạy mỗi khi máy tính khởi động .

[Download QLTC.rar] (1.1 MB)

(01/11/2006)

[Tải file dranfunction.dll] ghi đè lên file dranfunction.dll trong thư mục QLTC để upgrade chương trình

Tác giả : BS Tô Hoàng Ân
http://medisoft.com.vn

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008