Thống kê tai nạn giao thông

anhso.net

Tác giả : BS Tô Hoàng Ân

Chương trình giúp thống kê các trường hợp tai nạn thương tích và quản lý bệnh nhân ngoại trú.

Để chạy được chương trình, PC cần cài đặt MS Access 97, font VNI-TIMES. Sau khi download, giải nén vào 1 thư mục, đọc file huongdan.doc để biết cách sử dụng

[Download TNTT.zip] (220Kb)

Trích từ http://medisoft.com.vn

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008