Đường mổ

Đường mổ vào ổ cối theo Judet [ Download ]

Đường mổ qua mông theo Bauer [ Download ]

Đường mổ phia sau của khớp háng [ Download ]

Đường mổ phía trước đùi [ Download ]

Đường mổ phía trước ngoài của khớp háng [ Download ]

Đường mổ phía trước của khớp hánh [ Download ]

Đường mổ ngành ngồi và ngành mu [ Download ]

Đường mổ xương chậu - Đường mổ qua cánh chậu theo Judet [ Download ]

Đường mổ xương chậu theo cung đùi ( Letournel ) [ Download ]About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008