CD tiếng tim

Đây là một CD rất hay do các thầy cô ở viện timmạch bệnh viên Bạch Mai tạo ra để phục vụ chương trình giảng dạy của mình .

CD tiếng tim rất cụ thể và tương đối rõ ràng , dễ hiểu . Gồm 7 chương .

Dưới đây là File mp3 các bạn Download về để nghe :

Giới thiệu

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

chương 7

Tài liệu từ Câu lạc bộ 195

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008