KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG NHI KHOA

Tuyển tập các bài giảng KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG NHI KHOA

Bộc lộ tĩnh mạch

Cách thông đường thở

Cân bệnh nhân

Chích tỉnh mạch ngoại biên

Đặt nội khí quản

Đặt ống thông dạ dầy

Đặt và chăm sóc dẫn lưu màng phổi

Đo áp lực tĩnh mạch trung ưng(CVP)

Đo độ bão hòa OXY(PULSE OXIMETRY)

GARÔ 3 chi luân phiên

Hút đàm hầu họng

Hút đàm nội khí quản / Mở khí quản

Lau mát hạ sốt


About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008