Sổ tay cận lâm sàng

Đây là cuốn sổ tay được làm trên cơ sở nguồn tài liệu của Y Khoa.net … ngôn ngữ .Pdf …. cuốn sách tương đối dễ sử dụng và tất nhiên cũng dễ hiểu …. Bạn có thể tải về tại đây

Trích từ http://bacsihoasung.wordpress.com

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008