Atlat giải phẫu người của Frank H. Nette bản tiếng Pháp

“Atlas D’Anatomie Humaine” Đây là cuốn atlat giải phẫu người của Frank H. Nette bằng tiếng pháp ( xuất bản lần thứ 2 ). Đây là cuốn sách được dân chuyên về giải phẫu rất ưa chuộng và được coi là cuốn sách gối đầu giường cho sinh viên y cũng như bác sĩ chuyên ngành giải phẫu.

* : Cuốn sách dưới dạng DJVU , không khó khăn lắm khi sử dụng . Dễ như sử dụng PDF thôi mà không phải cài thêm chương trình gì để đọc.

Atlas D’Anatomie Humaine (37.27 MB)

Hoặc tải về từ ebook4u.vn

Xem thêm bài viết :

Atlat giải phẫu người ( Frank H. Nette )

Trích từ Bác Sỹ Hoa Súng

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008