Mục Lục

Bài viết tương đối dài, mời bạn click vào "tiêu đề" hoặc "đọc thêm..." để xem toàn bộ bài viết

Lời Mở Đầu

Phần I - Mô Tả Lý Thuyết về Tật Nói Lắp

Chương 1: Tảng Băng Trôi Nói Lắp

Chương 2: Căng Cơ Sai

Chương 3: Sự Tương Tác Giữa Những Yếu Tố Khác Nhau Trong Tảng Băng Trôi Nói Lắp

Chương 4: Tảng Băng Trôi Nói Trôi Chảy

Phần II - Liệu Pháp Chữa Tật Nói Lắp Dành Cho Người Lớn Và Thanh Thiếu Niên

Lời Tựa

Loạt Bài Luyện Tập Đầu Tiên - Kiểm Soát Valsalva

Bài Luyện Tập 1: Cố Tình Nói Lắp

Bài Luyện Tập 2: Làm Giãn Trực Tràng Của Bạn

Bài Luyện Tập 3: Thở Bằng Bụng

Bài Luyện Tập 4: Không Nên Thực Hiện Nghiệm Pháp Valsalva Khi Không Cần Thiết

Bài Luyện Tập 5: Thay Đổi Cách Thân Thể Bạn Phản Ứng Với Stress

Bài Luyện Tập 6: Thay Đổi Cách Bạn Hiểu Về Lời Nói

Bài Luyện Tập 7: Phát Âm!

Bài Luyện Tập 8: Thở Và Nói Từ Từ

Bài Luyện Tập 9: Nói Thành Tiếng

Bài Luyện Tập 10: Kỹ Thuật Demosthene

Bài Luyện Tập 11: Luyện Tập Mỗi Ngày

Loại Bài Luyện Tập Thứ Hai - Thay đổi Cách Cư Xử, Nhận Thức Và Cảm Xúc Của Bạn

Bài Luyện Tập 12: Lắng Nghe Người Khác

Bài Luyện Tập 13: Bạn Không Cô Đơn

Bài Luyện Tập 14: Nhớ Lại Những Trải Nghiệm Thú Vị Khi Bạn Nói

Bài Luyện Tập 15: Thừa Nhận Tật Nói Lắp Của Bạn

Bài Luyện Tập 16: Hành Xử Như Người Không Bị Nói Lắp

Bài Luyện Tập 17: Gương Soi

Bài Luyện Tập 18: Nhìn Vào Người Đối Diện

Bài Luyện Tập 19: Cử Động Thân Thể

Bài Luyện Tập 20: Nói Bằng Cả Thân Thể

Bài Luyện Tập 21: Làm Thế Nào Để Ngắt Lời Người Khác

Bài Luyện Tập 22: Nói Lớn!

Bài Luyện Tập 23: Hát!

Bài Luyện Tập 24: Ngắt Giọng!

Bài Luyện Tập 25: Bày Tỏ Cảm Xúc Của Bạn

Bài Luyện Tập 26: Đừng Ngập Ngừng Không Nói

Bài Luyện Tập 27: Hãy Làm Chủ

Bài Luyện Tập 28: Công Khai Bày Tỏ Ý Định Giấu Kín Của Bạn

Bài Luyện Tập 29: Đừng Lẩn Tránh

Bài Luyện Tập 30: Thể Hiện Thái Độ Tích Cực

Kết Luận

Phần III - Liệu Pháp Chữa Tật Nói Lắp Dành Cho Trẻ Em

Chương 1: Con Của Bạn Nói Lắp

Chương 2: Liệu Pháp Gián Tiếp

Chương 3: Liệu Pháp Trực Tiếp

Thư Mục Tham Khảo


About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008