Chuyên chở khí O2 CO2

SỰ CHUYÊN CHỞ O2 VÀ CO2

PGS.TS. LÊ THỊ TUYẾT LAN
ĐH Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH

1. MỞ ĐẦU:
HEMOGLOBIN O2 70 LẦN
CO2 17 LẦN
SỰ CHUYÊN CHỞ O2 VÀ CO2

2. SỰ CHUYÊN CHỞ O2 VÀ GIAO O2 CHO MÔ
2.1. CHUYÊN CHỞ O2
PaO2 = 95 mmHg 20,3 ml O2/dL
Dạng hòa tan: 0,3 ml O2/dL/100 mmHg O2
0,29 ml O2/dL = 3%
f(PO2)
Dạng gắn Hb: 1,39 ml O2/ gr
20 ml O2/dL = 97%
f (Hb)
f (PO2)
20
15
10
5
0

760 1520 2280 3040
PO2 PHỔI
(TORR)
[O2] ml/dL
NGỘ ĐỘC CO2
DUNG TÍCH HỒNG CẦU : 40%
Pr4
F=
8 microlittre
Hx t
- 2,3 – DIPHOSPHOGLYCERATE
- HỢP CHẤT PO4
2,3-Diphosphoglycerate (2,3-DPG)
Hồng cầu

Glucose 6PO4
1,3 Diphosphoglycerate
2,3-DPG
3 phosphoglycerate
Pyruvate

Gắn vào chuỗi beta của Deoxyhemoglobine hơn
2,3 DPG gia tăng nhờ:
Vận động
Thyroid H.Growth H. androgens
Lên vùng cao
Thiếu máu
Thiếu oxy mạn
2,3-DPG giảm khi:
Máu trữ ngân hàng
Citrate-phosphate dextrose > acid citrate dextrose

Hb hemoglobine
Hb Oxygénable
Hb nonoxygénable
Dyshemoglobine
SaO2 = : saturation fonctionelle

FO2Hb= : saturation fractionelle
Ngộ độc CO nặng
COHb = 70%
O2Hb = 28,7
Hhb = 0,9%
SulfHb = 0,1%
MetHb = 0,3%
- Nhưng SaO2 = 98% vì 98% de Hb oxygénable đã oxygénée
FO2Hb = ?

CHUYÊN CHỞ OXY
2.3. SỰ GIAO OXY CHO MÔ
Bình thường 250 ml O2/phút
Vận động gấp 15 lần: 3.750 ml O2/phút

2.3. SỰ GIAO OXY CHO MÔ (tt)
Oxy đủ trong phế nang
Trao đổi khí tại phổi tốt
Chuyên chở oxy trong máu đủ
Máu tưới mô đủ
Giao oxy cho mô đủ

2.4. SỰ DÙNG OXY TẠI MÔ
PO2 T B:O = 6 mmHg
NHU C?U: 1-5 mmHg

3. LẤY CO2 TỪ MÔ VÀ CHUYÊN CHỞ CO2
BÌNH THƯỜNG: 200 mL CO2/ phút
VẬN ĐỘNG: 8.000 mL CO2/ phút
12.500 mEq H+ : 20 -40 lít H2CO3
HbCO2
+Hb
CO2
H2CO3 H2O + CO2
HCO3- + H+ CO2
+
Hb

HHb
HCO3-
Cl-
CHUYÊN CHỞ CO2
RB4
PrCO2
CO2 CO2
H2O + CO2
TẾ BÀO
CO2 : 7%
PrCO2 : 23%
HCO3- : 70%
C.A
35 – 40%
PHỔI: 5%
MÔ: 10 – 15%

Nhấn vào đây để tải về

giangduongykhoa.uni.cc
1.2 MB

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008