Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay-chân-miệng - Ebook

Ban hành kèm theo Quyết định số: 1732 /QĐ-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Tài liệu gồm nội dung quyết định và hướng dẫn:

I. Chẩn đoán
II. Điều trị
III. Phòng bệnh

Theo Edu.vn

Liên kết để bạn tải xuống máy:

http://www.download.com.vn/Data/Soft/2008/07/03/taychanmieng.rar

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008