Bệnh học và điều trị nội khoa - Kết hợp Đông Tây

+ Chủ biên : PGS.TS Nguyễn Thị Bay
+ NXB Y học - 2007
+ Link download:
http://vatm.edu.vn/download/bh_dt_noi_khoa1.pdf

theo ykhoavn.net

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008