Sinh lý học - Tập 2 - Ebook

Tác giả: Trịnh Bỉnh Dy (chủ biên) - Bộ môn Sinh lý - Đại học y Hà Nội
Nhà xuất bản y học - 2 tập
File: pdf (scan)

Mục lục:
Chương 1. Sinh lý đại cương
Chương 2. Sinh lý máu và các dịch thể
Chương 3. Sinh lý tuần hoàn
Chương 4. Sinh lý hô hấp
Chương 5. Tiêu hoá
Chương 6. Quá trình tạo nước tiểu ở thận.
Chương 7. Sinh lý nội tiết
Chương 8. Sinh lý sinh sản
Chương 9. Sinh lý cơ
Chương 10. Sinh lý hệ thần kinh
Chương 11. Những chức năng cao cấp

links download
http://www.mediafire.com/?3fndyjjymqy

theo ykhoavn.net

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008