Brachial Plexus Nerve Block

Clip về ngăn chặn đám rối nhánh thần kinh
thời gian: 02:26
This block is a good one for me.

About this entry

  1. Bệnh nam khoa bạn nên tham khảo thêm: chữa hẹp bao quy đầu

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008