ultrasound guided central venous catheter placement

Clip siêu âm hướng dẫn đặt tĩnh mạch trung tâm
thời gian: 10:46
instructional video discussing ultrasound guided central venous catheter placement

About this entry

  1. Hướng dẫn thao tác với đầu dò siêu âm
    http://www.phuongnammed.com/ho-tro-ky-thuat/thao-tac-su-dung-dau-do-trong-sieu-am/283/418

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008