6sECG là chương trình giả lập điện tâm đồ

anhso.net

6sECG là chương trình giả lập điện tâm đồ của 26 loại nhịp tim thường gặp. Mỗi loại nhịp tim đều được biểu hiện theo thời gian thực kèm những chú thích trọng tâm. Chương trình còn có phân mục game trắc nghiệm về các loại nhịp tim . Xem chi tiết tại www.skillstat.com

[Download 6sECG] ( 379 Kb )

Trích từ http://bacsihoasung.wordpress.com/2007/07/27/6secg/About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008