DZS heart Sound

Tác giả : Denis Zabiyako

DZS Heart Sounds là chương trình tiện ích hỗ trợ việc nghe các âm tim bình thường và bệnh lý trên máy PC . Giao diện đơn giản, dễ sử dụng. Xem chi tiết tại website www.zabiyako.com

[Download Free Trial] (1.6 Mb)

Trích từ http://bacsihoasung.wordpress.com/2007/08/01/dzs-heart-sound/About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008