Cardiac Dictionary

ẢnhSỐ.net ~ Bạn hãy click vào đây để thay đổi k�ch cỡ ảnhChương trình Tự điển y học Anh-Anh chuyên lĩnh vực tim mạch. Giao diện đơn giản dễ sử dụng. Có trên 200 thuật ngữ thường sử dụng trong chuyên khoa tim mạch. Xem chi tiết tại http://www.skillstat.com/

[Download CardiacDictionary.exe] (261Kb)

Trích từ http://bacsihoasung.wordpress.com/2007/07/27/cardiac-dictionary/

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008