Một vài hình ảnh mô học

mô hoc.rar (56.53 MB)

Mô học là một trong những môn cơ sở của Y 2 , là một môn khoa học nghiên cứu hình thái hiển vi ( vi thể và siêu vi thể ) của tế bào , mô , cơ quan cơ thể người bình thường, trong mối liên hệ chặt chẽ với ý nghĩa chức năng của chúng .

Học mô học ta nhận thấy sự gắn liền lý thuyết với những buổi thực tập trên Labo mày mò quan sát và khóe léo trong từng đường vẽ . Dưới đây là bộ sưu tầm một vài hình ảnh về mô học .

ẢnhSỐ.net ~ Bạn hãy click vào đây để thay đổi k�ch cỡ ảnh

ẢnhSỐ.net ~ Bạn hãy click vào đây để thay đổi k�ch cỡ ảnh

Trích từ http://bacsihoasung.wordpress.com/2008/03/23/mo-hoc/

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008