Thị trường kế tự động Humphrey (phần 4) - Bài Giảng

Lượng giá thị trường tỉnh và động
Sự tiêu chuẫn hóa của CVK tỉnh cho phép có được những kết quả dể tái lập lại hơn là của CVK động. Ngoài ra kiểu tỉnh thám sát thị trường chính xác hơn kiểu động (H.13)
Hình 13 -Minh hoạ cho thấy sự thay đổi độ dốc và ám điểm phát hiện hiện bằng CVK tỉnh tốt hơn động.
Mặc dù thị trường bình thường với độ dốc lài của nó và sự vắng mặt của ám điểm bất thưòng được phác hoạ tốt bằng CVK động (A), sự hiện diện của khiếm khuyết thị trường khiến phương pháp này ít chính xác hơn tét tự động.
Hình (B) , một dốc thái dương phẳng có thể cho ra một đáp ứng tại bất cứ điểm nào giửa 400 và 120 nếu tiêu thử được chọn tuyệt hảo cho khảo sát vùng đó. Về phía mũi, tét động được lựa chọn tốt nhất có thể được chủ thể nhận thấy bất cứ nơi nào giửa 250 và 70 , nhưng sẽ bỏ qua ám điểm tương đối giửa 70 và 120 .
Khi độ dốc thẳng đứng, CVK động thường mô tả khiếm khuyết tốt với một vài vật tiêu thử được chọn lựa khéo, nhưng sự chọn lựa thường tùy hứng và có thể , như trong (C), không phát hiện sự thẳng đứng thực sự của dốc.
Ngược lại, những testt tỉnh minh hoạ rõ những dốc phẳng và những ám điểm nhỏ trong (D) và cả hai loại dốc trong (E).


1.So sánh kết quả sự khuyết thị trường được diển đạt trên Humphrey và Goldmann

H14: đo bằng CVK tỉnh (Humphrey)

H14: đo bằng CVK động (Goldmann)

H15:

2. SO SÁNH THUẬN LỢI VÀ BẤT LỢI CỦA 2 LOẠI MÁY ĐO THỊ TRƯỜNG KIỂU TỈNH (TỰ ĐỘNG HUMPHREY) và KIỂU ĐỘNG(GOLDMAN)

Máy đo thị trường tự động

Máy đo thị trường Goldman

Thuận lợi

1. Dử liệu có thể định lượng , dễ tái lập, thuận lợi cho việc vận dụng thống kê học

2. Nhạy cảm hơn cho việc phát hiện ngưởng.

3. Kỹ thuật chuẩn hóa giảm thiểu nhu cầu phải có những kỹ thuật viên được huấn luyện cao

1.Những vật tiêu chuyển động có thể xác định đường đồng cảm và ám điểm nhanh chóng.

2. Mô hình đường đồng cảm từ kiểm định động đem lại một dạng thị trường thân thuộc cho nhiều bác sĩ nhãn khoa.

3. Máy kiểu Goldman tương đối rẻ và bền.

4. Bịnh nhân cảm thấy dể chịu được tiếp xúc trực tiếp với người khám

Bất lợi

1. Một số lượng lớn những dử liệu còn lạ lẩm phát sinh làm cho sự diển giải kết quả khó.

2. Kiểm định ngưởng tự động nhàm chán, mất nhiều thì giờ và tạo nên những đòi hỏi đáng kể cho cả bịnh nhân lẩn phòng khám.

3. Trang bị đắt tiền và trong sự phát triển, gây không ít bối rối cho việc lựa chọn những phần cứng và phần mềm.

1. Những kết quả khám tin cậy đòi hỏi sự khéo léo chuyên môn quan trọng.

2. Kiểm định động phần lớn trên ngưởng và không tái lập mọi lúc, cho thấy những thay đổi nhỏ và sớm có thể bị bỏ qua.

3. Mô hình đường đồng cảm có xu hướng là những biểu diển thị trường theo khuôn mẫu: sự phân tích định lượng và thống kê khó khăn
About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008