Blood Alcohol Calculator

Chương trình Demo ước tính nồng độ cồn trong máu dựa và các thông số cân nặng, giới tính, số ly bia đã uống, thời gian uống...Với phiên bản có trả phí sẽ có nhiều thông số cụ thể hơn để ước tính.

[Download] (4.35Mb)

Mike Robinson

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008