Health Minder

Health Minder hỗ trợ lưu trữ, xắp xếp các thông tin về tình trạng sức khoẻ, bệnh tật, chủng ngừa ... của các thành viên trong nhà. Chương trình giúp bạn tìm hiểu những phương thức mới trong kiểm soát sức khoẻ gia đình.

[Download] (6.94Mb)


About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008