BMR / AMR Calculator

Chương trình giúp tính toán chuyển hóa cơ bản và chuyển hoá theo các mức độ hoạt động khác nhau của cơ thể theo các thông số về giới tính, chiều cao, cân nặng. Giao diện thân thiện, chương trình chạy không cần cài đặt.

[Download bmr.exe] (64Kb)

Tác giả : Chris Furnell

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008