Break Time

Làm việc với máy vi tính nhiều giờ liền lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Chương trình Break Time nhắc nhỡ bạn thư giản sau một khoảng thời gian định trước với nhiều tùy chọn .

[Download BreakTime101.exe] (690Kb)

Tác giả : Little Hummingbird

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008