CAMEO

CAMEO là chương trình do Cơ quan bảo vệ môi trường và phòng chống thảm họa Mỹ phát triển. CAMEO giúp tra cứu, lưu trữ và ước định các thông tin về thảm họa có liên quan đến hóa chất. Nó còn giúp hoạch định chương trình phòng chống thảm họa cho cộng đồng. Xem chi tiết tại website CAMEO

[Download CAMEO] (34.6 Mb)

Tác giả : EPA OEPPR

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008