ER-CPR

Chương trình huấn luyện các kỷ năng cơ bản trong cấp cứu hồi sức tuần hoàn hô hấp dựa theo các hướng dẫn của Hiệp hội tim mạch quốc tế năm 2000. Đây là phần mềm shareware, cho phép thử nghiệm trong 3 lần khởi động chương trình .

[Download Trial] (7.34Mb)

Tác giả : Aldus Worldwide

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008