CDC Growth Charts 2000

Chương trình gồm 47 slide Powerpoint cung cấp toàn cảnh về các biểu đồ tăng trưởng CDC 2000 . Có thể sử dụng để tập huấn cho các nhân viên y tế hoạt động trong các lĩnh vực nhi khoa. Xem chi tiết tại website http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/growthcharts/

[Download CDCGrowthCharts5-2002.ppt] (2.19 Mb)

CDC - NCHS - DNPA

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008