3D-Doctor

Chương trình AIDA hỗ trợ việc dựng hình 3D cho các ứng dụng chẩn đoán hình ảnh trong y tế như MRI, CT ... 3D-Doctor hỗ trợ các ảnh đen trắng cũng như ảnh màu thuộc nhiều định dạng DICOM, TIFF, GIF,INTERFILE, JPEG, PNG, BMP, RAW và một số định dạng hình ảnh khác. Xem chi tiết tại website http://www.ablesw.com

[Download Trial] (3.08 Mb)

Able Software Corp

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008