Convert

Chương trình giúp chuyển đổi các đơn vị giữa hai hệ thống US và SI . Giao diện đơn giản, dễ sử dụng. Download và unzip vào một thư mục trên PC, tạo shortcut cho file Convert.exe là chạy được, không cần cài đặt.

[Download Convert.zip] (0,6Mb)

Tác giả : Joshua F.Madison

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008