Cardia Trivia

CardiaTrivia là game trắc nghiệm kiến thức về tim mạch. Chương trình gồm 5 cấp độ từ dễ đến khó. Xem chi tiết tại www.skillstat.com . Sau khi download chạy trực tiếp không cần cài đặt.

[Download CardiactriviaSP.exe] (332Kb)

Tác giả : SkillStat

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008