Cosmetic clinic 1.0

Cosmetic clinic 1.0 : Chương trình quản lý hoạt động của một mỹ viện. Tiếp nhận, thu phí, xắp xếp lịch hẹn, quản lý bệnh án điện tử với các hình ảnh so sánh trước và sau khi thực hiện các thủ thuật. Quản lý tài chính. Email tiếp thị...

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008