Dental clinic 2.0

Dental clinic 2.0: Chương trình quản lý hoạt động các phòng khám nha tư nhân. Quản lý các dịch vụ khám điều trị, thủ thuật, quản lý bệnh án nha multimedia, quản lý thu chi, quản lý lịch hẹn.

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008