EpiHosp

Phần mềm EpiHosp giúp xem xét các dữ liệu xuất viện của bệnh viện . Qua đó phân tích, báo cáo, biểu đồ hóa các bệnh lưu hành tại địa phương. Xem chi tiết tại http://www.cdc.gov/epo/epi/software.htm

[Download EpiHosp.zip] (3.22 Mb) . Sau đó giải nén vào một thư mục trên đĩa cứng, chạy file setup.bat để cài đặt.

Tác giả : UCSF

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008