Pharyngitis in Louisiana

Phần mềm Pharyngitis in Louisiana được thiết kế giả lập chương trình tập huấn cho các nhân viên y tế cộng đồng kỷ năng nhận biết các đợt bộc phát bệnh và củng cố các kiến thức cơ bản về dịch tể học. Xem chi tiết tại http://www.phppo.cdc.gov/PHTN/whatis.asp

[Download pharyngi.exe] (1.67 Mb) . Sau đó chạy file Pharyngi.exe để giải nén các file của chương trình vào một thư mục trên đĩa cứng. Đọc file GUIDE.TXT để biết cách sử dụng. Chương trình viết trên nền DOS, khi chạy trên các PC cài đặt Win9x phải thiết lập Color palette về 16 color .

Tác giả : CDC

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008