Bài giảng Giải phẫu học

Bài giảng Giải phẫu học - ĐH Y Phạm Ngọc Thạch

1. Nhập Môn Giải Phẫu Học - TS. Phạm Đăng Diệu

2. Cơ Hòanh, Cơ Thân, Ống Bẹn - TS. Phạm Đăng Diệu.

3. Phúc Mạc - TS. Phạm Đăng Diệu

4. Xương Thân 1 -TS. Phạm Đăng Diệu

5. Xương Thân 2 - TS. Phạm Đăng Diệu


About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008