Bài giảng Sinh Lý

Các Bài giảng Sinh Lý - ĐH Y Phạm Ngọc Thạch dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo và được lưu hành nội bộ, được cập nhật thường xuyên.


 1. Sinh lý học:

  § Lý thuyết sinh lý:

  1. Sinh lý tế bào

  2. Sinh lý máu

  3. Sinh lý tuần hoàn

  4. Sinh lý hô hấp

  5. Sinh lý tiêu hóa

  6. Sinh lý thận

  7. Sinh lý nội tiết

  8. Sinh lý sinh sản

  9. Sinh lý thần kinh

  10. Sinh lý giác quan

  § Thực tập sinh lý:

  1. Đếm số lượng hồng cầu

  2. Đếm số lượng tiểu cầu

  3. Đếm số lượng bạch cầu

  4. Định công thức bạch cầu phổ thông

  5. Định lượng Hemoglobin

  6. Đo tốc độ lắng huyết cầu

  7. Nhóm máu ABO

  8. Định thời gian chảy máu và đông máu

  9. Xác định tỉ lệ huyết cầu trên máu toàn phần

  10. Định sức bền hồng cầu

  11. Thử tác dụng của ion calci trong quá trình đông máu

  12. Chứng minh vai trò của hệ thống nút trong cơ tim

  13. Kích thích trung tâm ức chế tim

  14. Ghi huyết áp động mạch trực tiếp

  15. Phá một bên tiểu não ếch

  16. Phân tích cung phản xạ tủy

  17. Chẩn đoán có thai bằng nghiệm pháp sinh vật học

  18. Đo các thể tích và dung tích hô hấp

  19. Điện tâm đồ.

 2. Sinh lý bệnh học:

  § Lý thuyết sinh lý bệnh:

  § Thực tập sinh lý bệnh:

 3. Miễn dịch học

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008